Platforma cashback e-Candy.pl - Wszystkie aktualne zniżki, promocje i kody rabatowe! Sprawdź rabaty!

Uprawnienia wierzyciela z umowy przedwstępnej w razie jej niewykonania lub nienależytego wykonania przez dłużnika

825997a7c15c4716550973f41cf17ad2

94,01 zł

Przedmiotem monografii jest próba syntetycznego ujęcia katalogu uprawnień przysługujących wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przedwstępnej przez dłużnika. Zakres rozprawy obejmuje nie tylko uprawnienia wynikające z samej umowy przedwstępnej, ale...

Producent Nieokreślony
Dodawaj opinie i zarabiaj, a później kupuj taniej! 0,30 zł. za opinię 300 znaków i 1 zł. za opinię 1000 znaków.