Platforma cashback e-Candy.pl - Wszystkie aktualne zniżki, promocje i kody rabatowe! Sprawdź rabaty!

Technologiczne i społeczno ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce

1b093c47c882f9470a7175abbd64d8dc

53,94 zł

W książce poruszono wpływ determinant:- ekonomicznych (prywatyzacja, napływ kapitału zagranicznego, łączenia banków oraz cykl koniunkturalny),- społecznych (kultura organizacyjna, migracje krajowe i międzynarodowe, poziom wiedzy, umiejętności i motywacji pracowników oraz potencjalnych...

Producent Nieokreślony
Dodawaj opinie i zarabiaj, a później kupuj taniej! 0,30 zł. za opinię 300 znaków i 1 zł. za opinię 1000 znaków.