Platforma cashback e-Candy.pl - Wszystkie aktualne zniżki, promocje i kody rabatowe! Sprawdź rabaty!

Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza (VII-IX wiek). Tom 1

4142651bc55636519aa92deef4f71670

24,15 zł

Od Autora / 91. Wstęp / 111.1. Problematyka i zakres pracy / 111.2. Charakterystyka i ocena wartości poznawczej źródeł / 122. Stan badań nad najstarszą fazą rozwoju wytwórczości ceramicznej we wczesnym średniowieczu na ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej / 193. analiza materiału...

Producent Nieokreślony
Dodawaj opinie i zarabiaj, a później kupuj taniej! 0,30 zł. za opinię 300 znaków i 1 zł. za opinię 1000 znaków.