Platforma cashback e-Candy.pl - Wszystkie aktualne zniżki, promocje i kody rabatowe! Sprawdź rabaty!

Elementy rachunkowości. Podręcznik dla liceum profilowanego - profil ekonomiczno-administracyjny. Część 1.

1d383985ac7862a1a9e0fba77411bae0

13,46 zł

Podręcznik opracowano na podstawie programu nauczania liceum profilowanego - profil ekonomiczno-administracyjny dla bloku tematycznego "Elementy rachunkowości" (nr dopuszczenia LP-EA/MENiS/2002.04.30). W podręczniku ujęto treści dotyczące modułu 1 - Zasady rachunkowości. Opracowanie ma...

Producent Nieokreślony
Dodawaj opinie i zarabiaj, a później kupuj taniej! 0,30 zł. za opinię 300 znaków i 1 zł. za opinię 1000 znaków.