Platforma cashback e-Candy.pl - Wszystkie aktualne zniżki, promocje i kody rabatowe! Sprawdź rabaty!

Egz. potw. kwal. zawod. A.18 Przykł. zad. EKONOMIK

b9f549ff23b05c979f67c4105377df72

23,96 zł

Książka dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego. Składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale I zamieszczono informacje o przebiegu egzaminu zawodowego oraz wskazówki o tym, jak rozwiązywać zadania egzaminacyjne.Rozdział II obejmuje przykładowy test pisemny,...

Producent Nieokreślony
Dodawaj opinie i zarabiaj, a później kupuj taniej! 0,30 zł. za opinię 300 znaków i 1 zł. za opinię 1000 znaków.